Ein Rhaglen Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

I'w cadw i wenu ..

Mae mwy i fod yn fusnes llwyddiannus na gwneud elw yn unig. Mae hefyd yn ymwneud â gwneud argraff go iawn a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas.

Fel arweinydd yn y busnes E-fasnach, rydym hefyd yn gwmni cyfrifol sy'n gweithio i sicrhau bod siopa ar-lein yn gyrru datblygiad cynaliadwy a chymdeithasol i wledydd Affrica.

Rydym wedi cryfhau'r ymrwymiad hwn i'n gweithwyr, ein cwsmeriaid a'n partneriaid ac rydym wedi cynhyrchu'r cynhyrchion isod i'w gwerthu, lle bydd refeniw'r cynhyrchion hyn yn cael ei wario yn Affrica i:

  • Cefnogi addysg a dileu anllythrennedd.
  • Cyfrannu at ddileu tlodi a newyn eithafol.
  • Cefnogaeth i'r sector iechyd trwy leihau marwolaethau plant a brwydro yn erbyn afiechydon.

Mae croeso i chi gyfrannu a chymryd rhan mewn cyflawni'r nodau bonheddig hyn trwy brynu'r cynhyrchion hyn.