Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Ein Rhaglen Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

I'w cadw i wenu ..

Mae mwy i fod yn fusnes llwyddiannus na gwneud elw yn unig. Mae hefyd yn ymwneud â gwneud argraff go iawn a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas.

Fel arweinydd yn y busnes E-fasnach, rydym hefyd yn gwmni cyfrifol sy'n gweithio i sicrhau bod siopa ar-lein yn gyrru datblygiad cynaliadwy a chymdeithasol i wledydd Affrica.

Rydym wedi cryfhau'r ymrwymiad hwn i'n gweithwyr, ein cwsmeriaid a'n partneriaid. Felly gwnaethom osod canran o'r elw ar gyfer y rhaglen elusennol hon a rhoi cyfle i'n cwsmeriaid gymryd rhan yn y rhaglen hon trwy gyfrannu o'r dudalen ddesg dalu. 

Bydd y refeniw hwn yn cael ei wario yn Affrica i:

  • Cefnogi addysg a dileu anllythrennedd.
  • Cyfrannu at ddileu tlodi a newyn eithafol.
  • Cefnogaeth i'r sector iechyd trwy leihau marwolaethau plant a brwydro yn erbyn afiechydon.

Mae croeso i chi gyfrannu a chymryd rhan mewn cyflawni'r nodau bonheddig hyn trwy gyfrannu wrth y ddesg dalu.