Canslo'r Gorchymyn

Gellir canslo eich holl archebion nes eu bod yn cael eu cludo. Os talwyd eich archeb a bod angen i chi newid neu ganslo archeb, dylech gysylltu â ni o fewn oriau 12. Unwaith y bydd y broses pecynnu a llongau wedi dechrau, ni ellir ei diddymu mwyach.

Ad-daliadau

Eich boddhad yw ein blaenoriaeth. Felly, os hoffech gael ad-daliad gallwch ofyn am un waeth beth yw'r rheswm.

Os aiff unrhyw beth o'i le gyda'r cynnyrch ac yn lle dychwelyd eitemau, gallwch gysylltu â ni i gael ad-daliad llawn.

Pam?

Mae ffurflenni yn mynd yn groes i'n pwyslais ar gynaliadwyedd: mae gan bob dychweliad ôl troed carbon. Felly dywedwch wrthym beth aeth o'i le, anfonwch lun, a byddwn yn rhoi eich arian yn ôl yn llawn.

Yna, os yn bosibl, gallwch roi eich cynnyrch i elusen leol neu ei ailgylchu.

Gallwch gyflwyno cais am ad-daliad cyn pen 15 diwrnod ar ôl cyflwyno'r archeb. Gallwch ei wneud trwy anfon E-bost atom. 

Os na chawsoch y cynnyrch o fewn yr amser gwarantedig (diwrnodau 60 heb gynnwys prosesu dydd 2-5) gallwch ofyn am ad-daliad neu ail-swydd. Os cawsoch yr eitem anghywir, gallwch ofyn am ad-daliad neu ail-swydd. Os nad ydych am i'r cynnyrch yr ydych wedi'i dderbyn, gallwch ofyn am ad-daliad ond mae'n rhaid i chi ddychwelyd yr eitem ar eich traul, rhaid i'r eitem fod heb ei defnyddio ac mae angen rhif olrhain.

  • Ni wnaeth eich archeb gyrraedd oherwydd ffactorau o fewn eich rheolaeth (hy darparu'r cyfeiriad llongau anghywir).
  • Nid yw eich archeb yn cyrraedd oherwydd amgylchiadau eithriadol y tu allan i reolaeth WoopShop.com (Hy nid clirio gan tollau, oedi gan drychineb naturiol).
  • amgylchiadau eithriadol eraill y tu allan i reolaeth WoopShop.com

Cyfnewid

Os hoffech chi gyfnewid eich cynnyrch am unrhyw reswm, efallai am faint gwahanol mewn dillad. Rhaid i chi gysylltu â ni yn gyntaf a byddwn yn eich tywys trwy'r camau. ** Peidiwch ag anfon eich pryniant yn ôl atom oni bai ein bod yn eich awdurdodi i wneud hynny.